Tin tức
BÁO GIÁ CỬA GỖ VÀ KHUÔN CỬA NĂM 2014
Báo giá cửa gỗ


1Cửa gỗ lim lào:

- Cửa gỗ pa-nô đặc, chớp: 2.650.000 đ/ m² 
- Cửa gỗ pa-nô kính         : 2.500.000 đ/ m² 
- khuôn đơn 6x14             : 650.000 đ/ m 
- khuôn kép 6x24              : 980.000 đ/ m
- Phào nẹp cửa                 : 50.000 đ/ m 
- Kính mài cạnh đẹp, dày 7mm cộng thêm 50.000d/ m² 
- Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt , hoàn thiện sơn PU cao cấp Đại Kiều .
Sản phẩm được bảo hành 5 năm , bảo trì vĩnh viễn.

2. Cửa gỗ lim Nam phi


- Cửa gỗ pa-nô đặc, chớp:  1.800.000 đ/ m²
- Cửa gỗ pa-nô kính         :  1.700.000 đ/ 

- Khuôn đơn  6x14           :  430.000 đ/ m 
- Khuôn kép   6x24           :  680.000 đ/ m 
- Phào nẹp cửa                :  35.000 đ/ m 
- Kính mài cạnh đẹp, dày 7mm cộng thêm 50.000d/ m² 
 - Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện sơn PU cao cấp Đại Kiều .
-  Sản phẩm được bảo hành 5 năm , bảo trì vĩnh viễn.

3. Cửa gỗ Dổi:


- Cửa gỗ pa-nô đặc,chớp: 1.700.000 đ/ m² 
- Cửa gỗ pa-nô kính        : 1.600.000 đ/ m² 
- Khuôn đơn   6x14         : 410.000 đ/ m 
- Khuôn kép   6x24          : 620.000 đ/ m
- Phào nẹp cửa               : 35.000 đ/ m
+ Kính mài cạnh đẹp, dày 7mm cộng thêm 50.000d/ m² 
- Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt , hoàn thiện sơn PU cao cấp Đại Kiều
Sản phẩm được bảo hành 5 năm , bảo trì vĩnh viễn.

4. Cửa gỗ Chò- Cửa gỗ pa-nô đặc, chớp : 1.300.000 đ/ m² 
- Cửa gỗ pa-nô kính          : 1.200.000 đ/ m² 
- Khuôn đơn  6x14            : 320.000 đ/ m
- Khuôn kép   6x24            : 450.000 đ/ m
- Phào nẹp cửa                 : 30.000 đ/ m
+ Kính mài cạnh đẹp, dày 7mm cộng thêm 50.000d/ m² 
 - Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt , hoàn thiện sơn PU cao cấp Đại Kiều
Sản phẩm được bảo hành 5 năm , bảo trì vĩnh viễn.

5. Cửa gỗ phay- Cửa gỗ pa-nô đặc,chớp: 1.200.000 đ/ m² 
- Cửa gỗ pa-nô kính        : 1.100.000 đ/ m² 
- Khuôn đơn  6x14          : 280.000 đ/ m
- Khuôn kép   6x24          : 420.000 đ/ m
- Phào nẹp cửa                : 30.000 đ/ m
+ Kính mài cạnh đẹp, dày 7mm cộng thêm 50.000d/ m² 
- Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện sơn PU cao cấp Đại Kiều
Sản phẩm được bảo hành 5 năm , bảo trì vĩnh viễn.

5. Cửa gỗ nhóm 4

- Cửa gỗ pa-nô đặc,chớp: 900.000 đ/ m² 
- Cửa gỗ pa-nô kính        : 850.000 đ/ m² 
- Khuôn đơn  6x14           : 220.000 đ/ m
- Khuôn kép   6x24           : 350.000 đ/ m
- Phào nẹp cửa                : 25.000 đ/ m
+ Kính mài cạnh đẹp, dày 7mm cộng thêm 50.000d/ m² 
- Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt , hoàn thiện sơn PU cao cấp Đại Kiều

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng 

12/04/2012
Bài Viết Liên Quan